بیوگرافی

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

بیوگرافی

امیرعلی نبویان متولد ۲ فروردین ۱۳۵۹ در آمل است .  تا ۶ سالگی در یک خانه ی قدیمی آلمانی با تعداد زیادی اتاق زندگی میکرد .با […]